Försåvitt ni skulle upptäcka skadedjur hemma i din lägenhet ämna du genast knycka kontakt tillsammans ditt skadedjurbolag. Anticimex ansvariga pro detta på förordnande av oss på Stena Fastigheter. Det är helt kostnadsfritt stäv dig som hyresgäst att få Handräckning bruten de där. Hbefinner sig hittar ni kontaktuppgifter mot Anticimex.… Read More


Allting såsom hör åt lägenheten skall finnas på placering samman besiktningen, till exempel dörrar och hatthylla. Väggfasta förvaringsmöbel, vitvaror, loftshage mm som du allena installerat alternativt tagit över av ett tidigare hyresgäst ämna tas dän.Farligt avfall lämnas på ortens återvinningscentraler och ett klimatstationer. Kol… Read More


Nbefinner sig ett sak upphandlas skall städföretagen själva räkna ut hurdan bamse fastigheten är. Ett bolag som uppskattar arean mot mindre än den Faktiskt är, kan även fast En högre timpris få ett lägre totalkostnad för uppdraget, samt därmed segrar upphandlingen.Som förstahandshyresgäst är det jämt ni som är ansvarig pro lägenh… Read More


S. Pier one Imports merchants. Just decide on our cost-free Keep Pickup selection for the duration of checkout. Most Keep Pickup orders are processed inside of hours, and you will receive an electronic mail notifying you Once your objects are All set for pickup with the Pier 1 retailer of your respective decision which has them in stock.S. Pier one… Read More


And nevertheless they remain regarded internationally as symbols of the modern age, the current and even perhaps the long run. Modern Common Furniture became an icon of elegance and sophistication.Irrespective of whether you’re scheduling a celebration or a treat, you’ll be spoilt for choice with ten per cent off Foods to PurchaseThe use of new… Read More